1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >>
      Принтирай

Нова възможност за терапия на непълнолетни наркозависими

17 Октомври 2019
 

Надскочи себе си! Отиди отвъд зависимостта !
 
КА СПОРТ" е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, развива дейности за социално и психологическо подпомагане на тийнейджъри в риск и  различни фази на употреба на психоактивни вещества. Сдружението разполага необходимите за дейността лицензи от АСП, ДАЗД и ММС.
 
Т.О. ТРАМПЛИН  е терапевтичен център за рехабилитация  и личностно развитие на тийнейджъри, злоупотребяващи с психоактивни вещества, в подкрепяща приятелска среда. От началото на годината функционира като програма за психосоциална рехабилитация на употреба на психоактивни вещества тип Терапевтична общност с 24 часова грижа за тийнейджърите настанени в общността, разполага с 10 места и е базиран в град София.
 
Основната цел на престоя в програмата е постигането на поведенческо реструктуриране, личностно и социално израстване. Терапевтичния план насочва участника в програмата е да изрази своите вътрешни копнежи, да разкрие своите скрити желания и своята визия за щастие без от употребата на психоактивни вещества. Подпомага за формиране на осъзнато отношение към  процеса на самоопознаване на собствения АЗ, да опознае себе си и да погледне в съкровени ъгли на своята душа. Чрез което да се освободи от  болка ,страдание и угнетяващи травмиращи събития довели до или са  резултат от употребата на психоактивни вещества. Програмата включва спортни занимания Кудо, Ци гун и функционални тренировки. Спортът подпомага формиране и развитие на социални качества, умения за работа в екип, толерантност, солидарност, спазване на принципите на „Феър плей". Днес спортът представлява социален феномен - едно от най- мащабните и значими обществени движения, което обединява хората съдейства за тяхното развитие и мирно съжителство. Той е спътник на човека в стремежа му към красота - физическа и духовна - здраве, благородство, толерантност.
 
Стационарен телефон: 359 88 538 8961
 
Мобилен телефон: 359 88 582 2110
 
Имейл адрес: sk.ka_sport@abv.bg
 
Уебсайт: www.kasport.club
 
 
 
 
 
Спортен клуб "КА спорт"
гр.София,П.К.1700, р-н Лозенец, кв.Витоша, ул. Братя Чакрин12Б, офис №4
ЕИК:175286100
председател: Калин Петков
www.kasport.club
 
 
 
Добави Коментари