<<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >>
      Принтирай

Съобщение за възможност за работа на възстановяващи се наркозависими

07 Юни 2017
 

Съобщение за възможност за работа
 
Твърде често младежите, които се връщат от лечение, имат огромни проблеми с намирането на работа, а това е едно от съществените условия за пълноценното възстановяване. Предлагам ви едно писмо, което се получи в сайта. Тази програма дава възможност за трудоустрояване във фирми на познати лица, които са запознати с проблема и могат да съдействат. Моят съвет е да проверите в местните Бюра по труда колко бройки са отпуснати за вашето населено място. Кандидатстването не е сложно. За правилното възстановяване комбинирайте работата с психологическа подкрепа и тестове. Системата е проверена! Веселина Божилова
 
 
 
 
 
Бих искала да ви информирам, че започва нов етап по набиране на заявка за програма Младежка заетост от работодатели, която дава възможност на работодателите да наемат лица на трудови договори, като всички разходи по трудовия договор ще се поемат от Агенцията по заетостта.
Програмата осигурява субсидирана заетост за 6 месеца на назначените лица. След назначаване на одобрени лица от Агенцията по заетостта и работодателя, Агенцията по заетостта изплаща на работодателите пълната сума на възнаграждение на наетите лица в размер на минималния осигурителен праг за определената длъжност и осигуровките за сметка на работника и работодателя.
Критериите, на които трябва да отговорят наетите лица са следните:
- да не са навършили 30 години;
- да не участват в никаква форма на обучение;
- да не са участвали до момента в програма Младежка заетост;
- към момента на назначаване да не работят другаде под каквато и да е форма;
- да нямат предишен деклариран трудов стаж по длъжността, на която ще бъдат назначени;
 
Ние ви предлагаме подготовка на документи по програмата и цялостно представяне пред необходимите институциите: НАП, НОИ, Агенция по заетостта и други, без допълнителна тежест към вашия обслужващ счетоводен персонал.
 
За повече информация може да се свържете с нас.

 

Елена Паралеева

тел: 0889402006 

Счетоводна къща - Паралееви ЕООД

 
 
 
Добави Коментари