1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >>
      Принтирай

БИЛАНИ- ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СПАСЕНИЕ

22 Август 2013
 

БИЛАНИ - терапевтична общност за психо-социална рехабилитация и ресоциализация на лица с алкохолни, алкохолни, хазартни и интернет зависимости!
БИЛАНИ е първата по рода си терапевтична общност създадена изцяло от бивши зависими, завършили квалификационни курсове и обучителни програми в тази област. Самите те, преминали през ужаса на зависимостите, вече предават своя опит и познания на всички, които искат да продължат живота си ……. СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ.
Рехабилитационната програма в БИЛАНИ има за цел да възстанови и запази устойчиви психологическите и социалните дейности на участниците в нея. Това се постига чрез прилагането на програма изготвена от специалисти в областта и сертифицирани консултанти.
Работата по преодоляване на зависимостите – различни наркомании, алкохолизъм, хазартна зависимост, компютърна зависимост и пр. се извършва на няколко етапа. Подхода на Терапевтична общност БИЛАНИ се съсредоточава върху възгледа за промяна и оздравяване на зависимите хора към личности в стабилно състояние, свободни от психо активни вещества.
Специално подбраното място на къщата -в кв. Банкя -  добър климат, свеж и чист въздух, лековити минерални извори, подпомага добрата рехабилитация на участниците в програма БИЛАНИ.
Терапията в програмата включва групови сесии, индивидуално консултиране, обучителни семинари и лекции.
Допълнителни възможности за развлекателни и здравословни дейности като: фитнес, плувен басейн, конна база (езда), зала за развлекателни спортни игри (дарц, тенис на маса, джаги и др.) и собствена площадка за  Street Fitness (Уличен фитнес) и туризъм.
Програма БИЛАНИ предоставя възможност за реално възстановяване и връщане на всеки един участник към реалната му същност.
 
 
екип
 
Волен Пасков – създател и ръководител на Проект БИЛАНИ.
 
Илияна Самуилова – Директор рехабилитационна програма БИЛАНИ.
Д-р Владимир Сотиров – Психиатър. Супервизор на екипа.
Никола Илиев – Консултант с личен опит.
Светлин Генчев – Консултант с личен опит.
Христо Дунев – Консултант с личен опит.
Александър Кьориванов – Консултант с личен опит.
Ивайло Иванов – Сътрудник социални дейности.
Иван Янчев- Психолог.
Д-р Лора Цонева – Психиатър.
Лиляна Иванова – Социален работник.
Илия Илиев – Кондиционен Треньор и Фитнес инструктор.
Даниела Спасова – PR и Връзки с обществеността.
 
 
 
 
КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА БИЛАНИ
* Навършени 18 години
* Преминал детоксификация/в процес на детоксификация под лекарски контрол
* Диагностицирана зависимост
* Оценка на здравословното състояние от лекар
* Подписване на договор за участие в програмата
* Консултация с психиатър за липса/установяване на двойна диагноза
Една от основните дейности на програмата БИЛАНИ са мотивационните интервенции. Мотивацията играе важна роля в решението на хората да променят поведението си и употребата на вещества. Тя е състояние на готовност за промяна, което може да бъде повлияно от подходяща терапевтична интервенция. Клиентите са различно мотивирани и състоянието им на мотивация се променя с времето и с обстоятелствата. Доказано е ,че мотивацията на човек може да бъде повлияна от това какво е отношението към него от страна на средата, в която живее. Програмата използва високоструктуриран модел  на лечение. Тя работи в съответствие със стандартите за добра терапевтична практика и с принципите на анонимност и конфиденциалност за клиентите и техните семейства.
РЕХАБИЛИТАЦИОННИ КОМПОНЕНТИ са индивидуално консултиране , групова работа и семейно консултиране.
Груповата терапия е в няколко терапевтични разновидности:
- групи за психодинамична терапия
- когнитивно-поведенческа терапия
- превенция на рецидив
- тренинг в социални умения
- интерактивни групи
- фокусни групи
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:
- Опазване на общественото здраве чрез ограничаване и отказване на употреба и злоупотреба с психоактивни вещества, промоция на здравословен начин на живот, повишаване информираността на родители, учители, граждани и общественост по проблемите на употребата на наркотични вещества.
- Инвестиране във вътрешните ресурси на индивида и групите – знания, нагласи, умения и други, чрез които да се противопоставят на бъдещи възможни рискове, ангажиране на различни институции, имащи пряко отношение към проблема    (училища, здравеопазване, полиция, социални служби, обществени организации и др.)
- Редуциране на свързаните със зависимостта от психоактивни вещества социални и здравни последствия чрез изграждане и устойчиво развитие на достъпна, ефективна, балансирана и интегрирана система за рехабилитация и социална реинтеграция
- Постигане на позитивна промяна в обществените нагласи и възприемане на проблема наркомании като хронично рецидивиращо заболяване
- Промяна на личностовата ценностна система на зависимия, с цел осъзнаване обществената значимост на отделната личност
- Достигане и подържане на добро ниво на медицинско и социално функциониране, респективно успешна социална реинтеграция на клиентите
- Ограничаване от риска от разпространение на кръвно полово предавани инфекции
- Намаляване на криминогенните прояви, свързани със злоупотребата с наркотични вещества
 
 
 
Добави Коментари