1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >>
      Принтирай

„Програма за терапевтична подкрепа на родители и семейства на алкохолно зависими”

26 Март 2012
 

 

ПСИХОСОЦИАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА СЕМЕЙСТВОТО КЪМ ПИСЕЛ
 
Тренинг институт от Камарата на тренинг институтите (TIC) по фамилна терапия към Европейската Асоциация по фамилна терапия (EFTA).  София 1000, ул. Солунска № 23; www.psychotherapy-bg.com
 
 
„Програма за терапевтична подкрепа на родители и семейства на алкохолно зависими” 
 
Социално психологичните проблеми свързани с алкохолната зависимост имат не само личен, но и семеен аспект. Многобройните изследвания сочат семейната среда като място, където се формира зависимото поведение. Семейната среда също така е и място, където зависимият член може да намери подкрепа и помощ в процеса на възстановяването си.
Програмата за подкрепа на родители и семейства на алкохолно зависими изцяло се базира на системния подход. 
Общата цел е да подкрепи семейството като система от взаимодействия между членовете в усилията им да се постигне трайно въздържание от употреба на алкохол при зависимия.
 
Дейности
Семейни консултации.
Индивидуални консултации със алкохолно зависимия член на семейството.
Индивидуални консултации на съпруг/а.
Индивидуална работа с децата.
Консултации на разширеното семейство (родители на алкохолно зависимия, братя, сестри).
Терапевтични групи.
 
Програмата съдържа 8 - 10 консултации, семейни и/или индивидуални, според оценката на екипа и потребностите на конкретното семейство. Участието ви в програмата ще ви даде възможност да осъзнаете в голяма степен ресурсите, с които разполагате за справяне с проблема; да идентифицирате тези области на вашия семеен живот, които се нуждаят от промяна; да прекъснете порочния кръг на зависимост/съзависимост и да бъдете активни  във формирането на нови отношения във вашето семейство. 
 
          За повече информация и записване за консултации
           
          Тел. 0878 571 884, 0888 537 376, 0896 753 837
 
          e-mail: krasio.ivan@gmail.com
          www.semeina-ekologia.drg  
 
 
 
Добави Коментари