1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >>
      Принтирай

Новият Европейски доклад за наркотиците: Увеличават се смъртните случаи

06 Юни 2017
 

 

   Новият Европейски доклад за наркотиците:  Увеличават се смъртните случаи

 

    Днес  в Брюксел агенцията на ЕС по наркотиците представи новия Европейски доклад за наркотиците 2017 година. Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите следи ситуацията във всички страни, членки на ЕС, както и на Норвегия и Турция. Най- съществените проблеми са увеличаващият се трета година поред брой смъртни случаи, продължаващата достъпност на нови психоактивни вещества и нарастващата заплаха за здравето от синтетичните опиоиди с голяма сила на действие.

Повече от 93 млн европейци са опитвали незаконни наркотици някога през живота си. В периода от 2009 до 2016 година в Европа са установени 25 синтетични опиоида с голяма сила на действие- вещества, от които са достатъчни малки количества за производството на хиляди дози.  Смъртните случаи от свръхдоза в Европа са били 7 950 през 2014 година, през 2015 година те се увеличават с 6% и това засяга всички възрастови групи. Най- уязвими за фатален изход са 1.3 млн европейци, които употребяват опиоиди – обикновено става дума за хероин, но и метадон и бупренорфин, които иначе се използват за субституираща терапия. От метадон са починали повече хора, отколкото от хероин, миналата година в Дания, Ирландия, Франция и Хърватия.

Доскоро новите, така наречени „ дизайнерски дроги” се появяваха една след друга много често, през 2016 се забелязва забавяне на тези темпове, отчита европейският доклад за наркотиците. Те, обаче, продължават да са все така достъпни. Чрез системата за ранно предупреждение на ЕС през 2016 година са установени 66 нови психоактивни вещества или повече от едно вещество всяка седмица през годината. През 2015 година те са били 98. В края на 2016 година в Европа се разпространяват повече от 620 нови психоактивни вещества, почти двойно повече от три години по-рано. Известното забавяне на темповете все пак се отдава на по-рестриктивната нормативна среда в някои държави- членки на ЕС, както и в мерките за контрол, предприети срещу лаборатории за производство на нови психоактивни вещества в Китай. Впрочем мястото на търговията на дизайнерските дроги все повече се мести от уличните магазини към интернет. Опасното е, че те стават все по-силни и все по-честа са причина за смъртни случаи.  През 2015 година в Европейския съюз са извършени 80 000 конфискации на нови психоактивни вещества, над 60% от тях са синтетичните канабиноиди и катинони. През юли миналата година веществото MDMB-CHMICA беше първият синтетичен канабиноид, причинил над 30 смъртни случая. За него е изготвена оценка на риска и са взети мерки на европейско равнище.

 Нарастваща заплаха за здравето са новите синтетични опиоиди, имитиращи въздействието на хероина и морфина, се казва в годишния доклад. В Европа са установени 25 нови вида от тях в последните седем години. Те могат да доведат до смъртен изход. Предлагат се под различни форми- таблетки, прахове, капсули, течност, а напоследък и като назален спрей. Тъй като малки количества са достатъчни за хиляди дози, те се транспортират и укриват по-лесно и са истинско предизвикателство за службите. Обект на специално наблюдение са фентанилите- това са вещества с изключително голяма сила на действие, някои от които многократно по-силни от хероина. Над 60% от 600-те конфискации на нови синтетични опиоди са именно на фентанили през 2015 година. Само през 2016 година чрез системата за ранно предупреждение са пръв път се съобщава за осем нови фентанила. Особеното при тях е, че са опасни не само за хората, които ги употребяват, а и за лица, които може да бъдат изложени случайно на тоя риск чрез допир или вдишване- митничари, служители в пощенски служби, медици от Спешна помощ. Повече от 50 смъртни случая в Европа през 2016 са причинени от две вещества от групата на фентанилите- акрилоилфентанил и фуранил-фентанил.

 Най- често употребяваните стимуланти  в Европа остават кокаинът, екстази, което миналата година за пръв път беше поставено на челна позиция след години отстъпване в класацията и амфетамините. Кокаинът се употребява по- често в Западна и Южна Европа, докато амфетамините водят в Северна и Източна Европа.  Появата на нови стимуланти в последните години усложнява пазара им, се казва в доклада.  През 2015 година са отчетени 87 000 конфискации на кокаин, а резултатът от тях са отклонени от пазара 69.4 тона. И конфискациите, и заловеното количество растат в сравнение с предишната година. Приблизително 17.5 млн  европейци са употребявали кокаин в живота си, 2.3 млн от тях са на възраст до 34 години.

   Неотдавнашните промени на регулаторната рамка относно употребата на канабис в някои държави в Северна и Южна Америка провокираха интереса на органите, отговорни за определянето на политиката, както и на обществеността в Европа, констатира докладът. В момента се наблюдава ситуацията и се изчаква, за да се направи надеждна оценка на ефективността при евентуално либерализиране на режима. В 28-те държави членки на ЕС са възприети множество подходи към регулирането на канабиса и неговата употреба- от рестриктивни модели до допускане на някои форми за лична употреба, няма унифициран подход.  У нас марихуаната според Наказателния кодекс е също толкова силен наркотик колкото останалите. Макар и Европа да следи какъв ще бъде ефектът от легализирането, нито една от 28-те страни –членки на ЕС, както и Норвегия и Турция, не подкрепят легализирането на употребата на канабис за развлечение.  Около 87.7 млн европейци на възраст от 15 до 64 години са опитвали канабис през живота си, 17.1 млн от тях са млади хора до 34 години. Около 1% от възрастните европейци употребяват канабис всекидневно или почти всекидневно. Впрочем точно този наркотик продължава да се свързва с проблеми за здравето и е причина за най- големия дял- 45% от новопостъпилите пациенти на лечение за употреба на наркотици в Европа. От 43 000 през 2006 година, през 2015 година те са вече над 76 000. Една от причините за това е законодателството в страните- членки на ЕС и прилагането на задължително лечение при арест и установяване на употреба. У нас подобна инициатива беше направена през 2006 година, но не постигна успех.

   Интересни сравнения прави годишният доклад спрямо употребата на алкохол, канабис и тютюнопушене между учениците в Европа и в Съединените щати. Оказва се, че европейските ученици пушат тютюн четири пъти по- често от американските си връстници,  пият алкохол два пъти по- често, затова пък употребяват канабис два пъти по-рядко от тях.

 
 
 
Добави Коментари