<<  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  >>
      Принтирай

Родителско сдружение " Живот без дрога за всички деца"- Плевен

10 Март 2008
 

Родителско сдружение " Живот без дрога за всички деца"- Плевен

Сдружение “Живот без дрога за всички деца – гр. Плевен” съществува от месец февруари 2004 г. В него участват родители на наркозависими. Провеждат се редовни сбирки всяка сряда от 18.00 ч. в Общинския ПИЦ по зависимости – бул. “Русе”,№1, ет.ІV, к-т 14 /Стоматологията/. Дейността ни се ръководи от няколко основни цели – информираност на цялата общественост за същността на явлението “наркомания”, осигуряване на качествено и ефективно лечение на наркозависимите, реализация в нормалния живот на успелите да се спасят от ада на наркотичните вещества.
         Имаме редица изяви в местните печатни и електронни медии, срещи с ръководни представители на областната и общинска администрации, опити за организиране на дискусии с родители от засегнати семейства и съмишленици. Протестираме срещу безразличието на незасегнатата от този зловещ проблем част от обществото ни, както и срещу незаинтересоваността на държавните институции към съдбата на децата ни. Категорично не приемаме тезата, че приемът на наркотици е въпрос на личен избор и като такъв не налага лечение. Ако няма свободно разпространявани наркотични вещества, няма да има какво да се избира. Възрастовата граница на наркозависими става все по-ниска. Тези деца са с променена личностна характеристика, изостават с образованието си,  нямат силата и възможността да получат професионална квалификация. Дори и да бъдат излекувани, което на настоящия етап в България е химера, те нямат условия за последваща житейска реализация. Ние изстрадалите техни родители, воюваме, за да докажем, че наркоманите не са “отрепки, а много болни хора с необходимост от продължително, комплексно и мнотоетапно лечение. За целта пледираме в гр. Плевен да се изгради “Дневен център за наркозависими”, в който да работят добре подготвени психолози и социални работници.
        Поради мащабите на наркоманията в България е необходимо да се сформират терапевтични общности /комуни/, които да се финансират от държавата.
       Крайно време е да се разбере, че България има нужда от здрави млади хора, а не от затворници и потенциални трупове.
       През изминалите 4 години от съществуването на сдружението не се отчитат постижения относно основните цели. Проблемите свързани с наркоманиите продължават да бъдат неглижирани. Все още липсва разбиране, че наркоманията не е престъпление за наказателни присъди, а е тежка и продължителна болест с неясен изход и с необходимост от комплексно, специализирано лечение.
  Ние няма да се признаем за безсилни в борбата за спасяване на децата ни.  Последната ни инициатива е опит за включване в сесия на Общинския съвет – разглеждане на ситуацията с наркозависимостта в района на гр. Плевен – молба с вх.№0086/11.12.2007 г. Все още чакаме отговор.
     
     Председател на УС: д-р Румяна Бонева

 За контакти : GSM 0889796530

 
 
 
Добави Коментари